งานบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
งานบริการตรวจสอบอาคาร
ตัวอย่างผลงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
การตรวจสอบและควบคุม
 
บริษัท เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ชำนาญการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ ยานพาหนะ เรือเดินทะเล เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร และก่อสร้าง
(Real Estate & Machinery Valuation)

ตรวจสอบอาคารและส่วนประกอบของอาคาร (Building System Inspection)

ให้คำปรึกษาทางด้านอสังหาริมทรัพย์ โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ จดทะเบียนเครื่องจักร และบริการฐานข้อมุลราคาเครื่องจักร

ดำเนินการบริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญงานประเมินมูลค่า ทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีหลักการดำเนินธุรกิจโดย ยึดหลักมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็น

 
   

Copyright 2007 by Brent Joe Cosens Consulting Co., Ltd. All Rights Reserved.