งานบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
งานบริการตรวจสอบอาคาร
ตัวอย่างผลงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทรัพย์สินทั่วไป
โครงการจัดสรร
อพาร์ทเมนต์ แมนชั่น
โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์
รีสอร์ท
โรงงาน
เรือเดินทะเล
ยานพาหนะ เครื่องกลหนัก และเครื่องจักร
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
การตรวจสอบและควบคุม
   
   
 
ทรัพย์สินทั่วไป
     
โครงการจัดสรร
 
อพาร์ทเมนต์ แมนชั่น
โรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์
     
รีสอร์ท
โรงงาน
     
เรือเดินทะเล
ยานพาหนะ เครื่องกลหนัก และเครื่องจักร
   

Copyright 2007 by Brent Joe Cosens Consulting Co., Ltd. All Rights Reserved.