งานบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ขอบเขตงานบริการ

ประเภทของทรัพย์สินที่ให้บริการ

วัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่า

งานบริการตรวจสอบอาคาร
ตัวอย่างผลงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
การตรวจสอบและควบคุม
   
 
 
บริษัทฯ ให้บริการแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน กองทุน นักลงทุน เจ้าของทรัพย์สิน หน่วยงานราชการ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินที่ให้บริการ ดังนี้
 
ขอบเขตงานบริการ
 1. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้กับสถาบันการเงินต่างๆ
 2. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
 3. ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสำหรับลูกค้าทั่วไป
 4. บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านประเมินค่าทรัพย์สิน
ประเภทของทรัพย์สินที่ให้บริการ
 
 1. โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Plant Machine and Equipment)
 2. ยานพาหนะและขนส่ง เช่น เรือบรรทุกสินค้า เรือบรรทุกน้ำมัน เรือท่องเที่ยว เรือประมง รถยนต์ รถบรรทุก
 3. เครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตรกรรมและก่อสร้าง เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะอย่าง เช่น เหมืองแร่ โรงกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น
 4. ที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์
 5. ที่ดินเปล่า
 6. อาคารสูงสำหรับพักอาศัย เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ และหอพัก
 7. โครงการจัดสรรที่ดิน และโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 8. อาคารสำนักงาน
 9. ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น สนามกอล์ฟ โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์การค้า และอื่นๆ
 10. โรงเรียนและสถาบันการศึกษา
 11. สิทธิการเช่า
 12. ทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์ ต่างๆ และการตรวจสอบสต็อคสินค้า เป็นต้น
วัตถุประสงค์ของการประเมินมูลค่า
 1. การซื้อขาย
 2. การเช่าหรือให้เช่า
 3. กำหนดราคาหรือทราบมูลค่าตลาด
 4. จำนอง ซื้อหรือขายฝาก
 5. จัดทำบัญชีทรัพย์สิน
 6. เวนคืน
 7. เสียภาษี
 8. บันทึกมูลค่าทางบัญชี
 9. ควบรวมกิจการ หรือร่วมทุน
 10. ประกันภัย และอื่นๆ
   

Copyright 2007 by Brent Joe Cosens Consulting Co., Ltd. All Rights Reserved.