งานบริการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
งานบริการตรวจสอบอาคาร
ตัวอย่างผลงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
การตรวจสอบและควบคุม
 
   
อสังหาริมทรัพย์ แผนที่ประเทศไทย
ค้นหาราคาประเมินที่ดิน แผนที่กรุงเทพมหานคร
มาตราฐานประเมินค่าก่อสร้างอาคาร แผนที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร
กฎหมายอสังหาริมทรัพย์ Mapguide Thailand.com
ผังเมืองกรุงเทพมหานคร Longdo.com
คู่มือการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย Rungwang
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง Google Earth
ราชกิจจานิเบกษา PointAsia
   
เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องจักรมือสอง
ดัชนีราคา ตลาดเครื่องจักรมือสอง
ค้นหาทะเบียนเครื่องจักร เครื่องจักรงานโลหะทั่วไป 1
ชื่อเครื่องจักร เครื่องจักรงานโลหะทั่วไป 2
พรบ. จดทะเบียนเครื่องจักร เครื่องจักรกลหนัก
เครื่องจักรที่จดทะเบียนได้ ค้นหาราคาเครื่องจักรมือสองในต่างประเทศ
   
สถาบันการเงินและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน
http://www.vat.or.th/th/weblink.php  
http://www.tva.or.th/link.php  
   
มาตราฐานการประเมินราคา  
มาตราฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย
หลักเกณฑ์การประเมินราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยวิธีต้นทุน
   
การตรวจสอบอาคาร  
อาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ  
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร  
   

Copyright 2007 by Brent Joe Cosens Consulting Co., Ltd. All Rights Reserved.